Rekonstrueeritud korterelamute sisekliima ja energiatarbe seire ja analüüs ning nende vastavus standarditele ja energiaaudititele

 

Korterelamute renoveerimisturu ülevaade ja perioodil 2010 – 2014 korterelamute rekonstrueerimistoetuste mõju analüüs

 

Eesti kortermajades 2008 – 2011.a läbiviidud energiaauditite analüüs

 

Sõpruse pst 224, korterelamu renoveerimisjärgne uuring

Rekonstrueeritud korterelamute sisekliima ja energiatarbe seire ja analüüs ning nende vastavus standarditele ja energiaaudititele  

Kütteenergia tarbimise vähendamine korterelamutes läbi tarbijate teadlikkuse tõstmise ja käitumisharjumuste muutmise, tuginedes individuaalse küttekulu mõõtmisele

 

Renoveeritud ja vähemalt üks aasta ekspluatatsioonis olnud elamute ehitusfüüsikalise olukorra uuring

 

Eesti eluasemafondi ehitustehniline seisukord – ajavahemikul 1990-2010 kasutusele võetud korterelamud

 

Eesti eluasemefondi suurpaneel-korterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga

 

Eesti eluasemefondi puitkorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga

 

Eesti eluasemefondi telliskorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga