Videovalvesüsteemi seadmete eemaldamine2-18-11279
Kirjalik koosolek2-18-8523
Liigniiskuse poolt tekitatud kahju hüvitamine3-2-1-6-17
Purunenud küttetoru3-2-1-117-14
Lepinguline esindaja3-2-1-62-14
Torustiku vahetamise võimaldamine3-2-1-116-11
Küttesüsteemi taastamine3-2-1-50-11
Arvete tasumine3-2-1-146-10
Parkimiskorra määramine3-2-1-151-10
Keelatud kohas parkimine 3-1-1-58-02