Kohtuasja number Lühikirjeldus
21.02.2024 2-22-100795 Parkimiskaardi nõude võib kehtestada kõigi korteriomanike kokkuleppel
06.12.2023 2-21-15434 Üldkoosoleku otsuste kehtivuse vaidlustamine
05.07.2023 2-20-12616 Üldkoosoleku otsuse vaidlustamine
21.06.2023 2-21-3906 Pangaväljavõttega tutvumine
12.04.2023 2-20-2549 Üldkoosoleku otsuse osalise tühisuse tuvastamiseks või osaliselt kehtetuks tunnistamiseks (Videokaamerate paigaldamine)
30.03.2023 2-19-9500 Vannitoas purunenud soojaveetoru purunemise kirdlustusvaidlus
21.12.2022 2-20-11256 Kirjaliku koosoleku otsuse tühiseks tunnistamine
30.11.2022 2-21-13599 Korteriomanike otsuste vastuvõtmine
20.06.2022 2-19-43/43 Keldribokside kasutuskorra määramine
20.06.2022 2-19-8045 Võlgnevuse ja viivise nõue
01.06.2022 2-19-16450 Korteriomanike otsuste vastuvõtmine
22.04.2022 2-18-12753 Majandamiskulude erinev jaotamine
09.03.2022 2-19-9543 Radiaatori lekkest tekkinud veekahju hüvitamine kindlustuse poolt
16.02.2022 2-20-17009 Korteriühistu põhikirja muutmine üldkoosolekut kokku kutsumat
06.12.2021 2-19-5506 Erikasutusõiguse määramine
16.06.2021 2-17-9822 Liivalaia 5
31.05.2021 2-19-12532 Kohustuse täitmisest keeldumise õiguse tuvastamiseks või võla puudumise tuvastamiseks
07.04.2021 2-18-15391 Kaasomandi kasutuskorra kindlaksmääramine
26.03.2021 2-19-8275 Majanduskulude osaline tasumine
19.03.2021 2-18-13649 Vannitoa siugtorust tekkinud veekahju hüvitamine kindlustuse poolt
03.03.2021 2-17-13391 Üldkoosoleku otsuse vaidlustamine
29.10.2020 2-18-11279 Üldkoosoleku otsus omavoliliselt paigaldatud videkaamarate eemaldamiseks
15.05.2020 2-19-12532 Võla puudumise või selle aegumise tuvastamine
15.05.2020 2-19-10050 Kaasomandis olev vara (soojasõlm)
13.05.2020 2-18-15388 Üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamine
22.04.2020 2-19-19561 Kahjuhüvitise väljamõistmine
20.03.2020 2-18-1403
16.03.2020 2-19-9046 Korteriühistu pandiõigus
29.01.2020 2-19-10326 Üldkoosoleku kvoorum
28.01.2020 2-19-6210 Korteriühistu pandiõigus
18.12.2019 2-17-15364 Vihmaveetorustiku purunemine
27.11.2019 2-17-6423 Küttetorude viimine vastavusse projektiga
27.11.2019 2-18-10073 Keldriboksi likvideerimine ja rattaparkla ehitamine
11.11.2019 2-17-5713 Ruumide ebaseadusliku kasutamise lõpetamine
23.10.2019 2-17-131006 Viivise määra kehtestamine (P16)
11.09.2019 2-16-19005 Kaasomandi arvelt oma reaalosa suurendamine
03.04.2019 2-17-16823 Sõiduautode parkimise korraldamiseks haljasalale parkla ehitamine
26.03.2019 3-14-52261 Ehitisregistri muudatuste kustutamine ja eelneva registrikande taastamine
30.01.2019 2-17-11887 Õhksoojuspumba eemaldamise kohustamine
30.01.2019 2-17-11887 Kohustamine õhksoojuspumba eemaldamiseks
16.01.2019 2-18-10407 Korduskoosoleku kvoorum
22.11.2018 2-14-53081 Katuse läbijooksust tekkinud kahjustused korteris
14.11.2018 2-12-24747 Katusekonstruktsiooni taastamise nõue
24.10.2018 2-17-7999 Vee- ja kanalisatsioonitorude ükskõik mis viisil kahjustamise vältimine ning säilitamine vastavalt projektile
16.05.2018 2-16-8344 Kindlustusjuhtum (elektrijuhmetest tekkinud tulekahju)
18.04.2018 2-14-61484 Ehitustööde vastuvõtmine
07.03.2018 2-13-11524 Katuselt kukkunud lumekamakad kahjustasid sõidukit
09.11.2017 2-16-6354 Äriruumide rajamine kortermajas
17.06.2017 3‑2‑1‑42‑17 Juhatuse asendusliikme määramine
22.03.2017 3-2-1-6-17 Tehnosüsteemide vahetamisel rikutud siseviimistlus ja selle parandustööde korraldamata jätmine ühistu poolt
08.03.2017 3-1-1-84-16 Elamu katuselt lume ja jää eemaldamine
02.11.2016 3-2-1-97-16 Võlgnevuse üleminek uuele omanikule
18.10.2016 3-2-1-89-16 Üldkoosoleku korraldamine trepikodade kaupa
24.03.2016 3-2-1-175-15 Kaasomandis olevate ruumide ebaseaduslik kasutamine
09.03.2016 3-2-1-188-15 Vastavalt üldkoosoleku otsusele lülitas haldur võlgniku korterist elektri välja
02.12.2015 3-2-1-133-15 Tööde tellimine ilma üldkoosoleku otsuseta
21.10.2015 3-2-1-107-15 Elektrikilbi tulekahjust põhjustatud kahjuhüvitis
14.10.2015 3-2-1-93-15 Lepingutingimustele mittavastav töö
23.09.2015 3-2-1-75-15 Liivalaia 5
17.06.2015 3-2-1-3-15 Tantsustuudio tegutsemise keelustamine korteri reaalosal
15.04.2015 3-2-1-29-15 Haljasalale parkimiskohtade loomine
05.04.2015 3-2-1-31-15 Elektriküttelt üleminek kaugküttele
27.03.2015 3-2-1-155-14 Elamu küttesüsteemi taastamine ja kandeseina omavoliliselt ehitatud ukseava kinniehitamine
04.03.2015 3-2-1-169-14 Ebakvaliteetne elektritöö
18.12.2014 3-3-1-57-14
02.12.2014 3-2-1-117-14 Purunenud küttetoru kindlustus
05.11.2014 3-2-1-99-14 Üldkoosoleku otsuste tühiseks kuulutamise nõue
08.10.2014 3-2-1-61-14 Omavoliline katuse ümberehitamine
12.03.2014 3-2-1-185-13 Juurdeehitatud rõdu likvideerimise nõue
12.02.2014 3-2-1-163-13 Majandamiskulud peavad olema seotud korteriühistu majandamisega. Majandamiskuludeks ei saa pidada kulutusi, mis on tehtud kõigi korteriomanike huvides, kuid ei ole seotud nende kaasomandis oleva ehitise või maatükiga
31.01.2014 3-2-1-166-13 Küttekulude eest tuleb tasuda ka siis, kui radiaator on omavoliliselt eemaldatud
11.12.2013 3-2-1-129-13 Kanalisatsioonitoru ummistustest tekkinud kindlustuskahju
13.11.2013 3-2-1-81-13 Eelnenud olukorra taastamine ja lubada kasutada korteriomanike kaasomandis olevaid elamu ühiskasutatavaid ruume
06.11.2013 3-2-1-89-13 Kohtukulude jaotamine
16.10.2013 3-2-1-103-13 Katuselt allakukkunud lumi ja jää kahjustasid sõidukit
02.10.2013 3-2-1-90-13 Kaasomandi osa ja korteriomandi kasutusotstarbevastase kasutamise lõpetamine (lastehoid)
27.04.2013 3-2-1-16-13 Üldkoosoleku otsuste kehtetuks tunnistamine
20.02.2013 3-2-1-192-12 Võlgnevuse üleminek uuele omanikule
13.02.2013 3-2-1-181-12 Päevakorras olemata küsmuste otsustamine üldkoosolekul
13.02.2013 3-2-1-186-12 Korteri remondi käigus tekkinud veeavarii
17.12.2012 3-2-1-161-12 Katuselt allakukkunud lumi ja jää kahjustasid sõidukit
12.03.2012 3-2-1-18-12 Korstnalõõri ja ventilatsiooniavade taastamise nõue
14.02.2012 3-2-1-174-11 Kui korteriomanik ei ole määranud, mis järjekorras loetakse korteriomaniku poolt tehtud maksed laekunuks, siis loetakse täidetuks esimeses järjekorras sissenõutavaks muutunud kohustus (võlgnevus), seejärel viivised ning lõpuks põhikohustus (jooksva kuu arvel tasumisele kuuluvad kommunaalteenused)
13.02.2012 3-2-1-116-11 Korteriomandi piiresse jääva küttesüsteemi torustiku väljavahetamine
15.06.2011 3-2-1-48-11 Võlgnevuse üleminek uuele omanikule
25.05.2011 3-2-1-28-11 Kulude jagamine võrdsete maksetena korteriomandi pealt
16.02.2011 3-2-1-149-10
09.02.2011 3-2-1-146-10 Ebaproportsionaalselt jaotatud kulud
18.01.2011 3-2-1-151-10 Parkimiskorra kindlaksmääramine