tiitel
Kütteenergia tarbimise vähendamine korterelamutes läbi tarbijate teadlikkuse tõstmise ja käitumisharjumuste muutmise, tuginedes individuaalse küttekulu mõõtmisele (Tallinna Tehnikaülikool 2012)
Eesti eluasemefondi ehitustehniline seisukord – ajavahemikul 1990 – 2010 kasutusele võetud korterelamud (Tallinna Tehnikaülikool 2012)
Rekonstrueeritud korterelamute sisekliima ja energiakasutuse analüüs (Tallina Tehnikaülikool 2017)
Riigikohtu praktika korteriomandi ja korteriühistu asjades alates 2018
Juhendmaterjal eluhoonete arvutuslike energiamärgiste kontrollimiseks (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet 2019)
Hoonete rekonstrueerimise pikaajaline strateegia (TalTech 2020)
Eesti eluasemefondi suurpaneel-korterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga (Tallinna Tehnikaülikool 2009)
Küttekulude jaotamine korruselamus korterite hoone ühtsest küttesüsteemist lahtiühendamise korral (Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing 2006)
Rekonstrueeritud korterelamute sisekliima ja energiatarbe seire ja analüüs ning nende vastavus standarditele ja energiaaudititele (Tallinna Tehnikaülikool 2014)
Elamufondi jätkusuutlikkuse säilitamine läbi ventilatsiooni probleemide tüüplahenduste väljatöötamise (Tallinna Tehnikaülikool 2007)
Renoveeritud ja vähemalt üks aasta ekspluatatsioonis olnud elamute ehitusfüüsikalise olukorra uuring (Tallinna Tehnikaülikool 2010)
Sõpruse pst 224 korterelamu renoveerimisjärgne uuring (Tallinna Tehnikaülikool 2014)
Eesti eluasemefondi telliskorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga (Tallinna Tehnikaülikool 2010)
Tallinna Jäätmekava 2022 - 2026